Pengertian Sinonim dan Contohnya

Pengertian Sinonim dan Contohnya

Sinonim berasal dari kata ‘sin’, artinya sama atau serupa dan ‘onima’ atau ‘onuma’. Dengen demikian sinonim diartikan sebgai kata kata yang maknanya sama atau hamper sama. Suatu kata bersinonim dengan kata lain apabila kata kata tersebut maknanya dapat saling menggantikan dialam kalimat yang sama.
Contoh: 
  • Pendapat Fikar benar
  • Pendapat Fikar betul
  • Namun demikian, kata benar dan betul tidak selalu bersinonim.
Contoh: 
  • Secara kebetulan, kami berjumpa di restoran.
  • Secara kebenaran, kami jumpa di restoran. (?)
Kedua contoh kailimat tersbut member bukti bahwa kata kebetulan dan kebenaran tidak dapat saling menggantikan karna maknanya berbeda. Dengan demikian, kata kebenaran dan kebetulan bukanlah sinonim. Contoh tersebut juga memberikan bukti bahwa tidak ada kata yang betul betul sama maknanya. Dalam satu kalimat, sebuah kata dapat bersinonim, tetapi dalam kalimat lain belum tentu bersinonim.
Contoh: 
  • Pandai / pintar,cerdas
  • Ringan / enteng
  • Kotor / noda
  • Selalu / senantiasa
  • Jenuh / bosan
Share